China - November 2016

Beijing, Xi’an, Chongqing, Wuhan, Shanghai